Monthly Archives: Novembre 2012

II Pla Integral de Circ de Catalunya (2012-2015)

El II Pla Integral del Circ fixa les pautes per impulsar la cultura del circ a Catalunya els propers tres anys

És un document consensuat entre l’Associació de Professionals del Circ de Catalunya (APCC), els departaments de Cultura i d’Ensenyament de la Generalitat, el CoNCA, l’Institut Ramon Llull i l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona

El Pla fixa accions concretes en 10 àmbits d’actuació: la creació de circuits de programació estable, la formació, els equipaments, el finançament, la professionalització, la projecció internacional, la difusió, el marc legal, la creació i la producció, i la recerca i la innovació

El II Pla Integral del Circ representa un diagnòstic de la situació actual, posa en relleu les directrius i els criteris clau del sector, i estableix les accions a desenvolupar en el 2012-2015. És també una agenda a curt, mitjà i llarg termini concretada per àmbits d’actuació i amb objectius i plans d’acció concrets. És fruit del debat i la posada en comú dels múltiples interessos, necessitats i potencialitats dels agents directament o indirectament vinculats amb el circ.

El pots descarregar aquí: II Plà Intergal de Circ de Catalunya

Anuncis